Φόρμες υποψηφιότητας για Μεταπτυχιακές σπουδές

Φόρμα υποβολής υποψηφιότητας στo Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες Αγωγής
Φόρμα υποβολής υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Φόρμα υποβολής υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. στις Φυσικές Επιστήμες


 

Φόρμα υποψηφιότητας για Διδακτορικές σπουδές

Φόρμα υποβολής υποψηφιότητας για Διδακτορικές σπουδές


 

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής στις πρακτικές ασκήσεις

Είσοδος

Πληροφορίες:
Πέγκα Σοφία
Τηλ. 2651005877
Email: spegka@uoi.gr

© 2019
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Π.Τ.Δ.Ε.
Κρομμύδας Ιωάννης
Μπαλωμένος Κώστας

11774 page views